Bourání bývalé věznice

Dostávám dotazy na můj postoj k tématu bourání bývalé věznice v MB. Zkusím to stručně:

1) objekt je v soukromém vlastnictví

2) případná demolice je věcí soukromého vlastníka. Neexistuje legislativní nástroj, jak by mohla samospráva zastavit bourání soukromého objektu. Objekt nemá památkovou ochranu a památkáři o ni ani neusilují

3) Doposud není zažádáno o stavební povolení na bytový komplex

4) investor požádal o závazné stanovisko, zda jeho záměr odpovídá stávajícímu územnímu plánu. Odpovědní úředníci vydali kladné závazné stanovisko. Jiné vydat nemohli, protože záměr územnímu plánu odpovídá. Zde prosím se nenechme zmást odbornou terminologií, která může být někdy zavádějící

5) Pokud soukromý investor bude chtít v záměru pokračovat, musí získat velké množství dalších stanovisek (hasiči, vodohospodáři, policie, doprava, hygiena apod..)

6) V návaznosti na stavební řízení bude jedním z účastníků město. V žádném případě ale nemá tzv. právo veta. Je jen jedním z účastníků. Jeho připomínky musí být relevantní (například ve věci dopravní zátěže apod.).

Závěrem zdůrazňuji, že v textu pracuji čistě s fakty vycházejícími ze zákonných postupů.