Pocta Karlu Herčíkovi

Kdo řekne, že historie je nudná a suchá, ten nikdy o ní neslyšel vyprávět pana Karla Herčíka. A nikdy už neuslyší, protože včera i on navždy odešel tam, odkud není návratu. Zemřel a Boleslav je tak chudší o další z osobností, které tvořily naše porevoluční dějiny. Jako byl pan novinář Donát nebo JUDr. Patočka. V tom smutku tak snad mohu mít jedinou radost. Že se tam v nebi tito velikáni našeho regionu po letech potkají a s vtipem sobě vlastním proberou všechno, co si v pozemském životě nestihli říci.