Ptačí budky

Dnes jsme se dohodli s bývalou "zemědělkou", že její žáci v září vyrobí několik budek pro ptactvo🐦. A místní ochránci z ČSOP Klenice je pomůžu v MB a okolí správně rozmístit. Osloveny byly i další školy, ale zatím mlčí. Věřím, že to je hektičností konce roku a brzy se připojí 😉.