Přeplněné třídy

34 školou povinných dětí na jednu třídu může být od září realita. Ptám se ale, chceme to? Je to dobře pro naše děti? A výrazem naše nemyslím pseudovlastenecky děti českých rodičů. Zrovna v Boleslavi dobře víme, že děti už dávno nedělíme podle národnosti, ale podle toho, kde žijí. Myslím tak všechny děti, které mají chodit do školy. Určitě se shodneme, že by děti měly mít plus mínus stejnou startovací čáru. Aby se děti mohly dobře vzdělávat, potřebují kvalitní a motivované učitele, dobře vybavené školy. Zkrátka celkově dobré prostředí.Mezi kritéria pro posuzování škol ze strany rodičů, ale i odborníků, již dlouhodobě patří i počet dětí na třídu. Čím jich je méně, tím lepší péče a pedagogická činnost. Jako vedení města jsme již toto volební období rapidně snížili počty dětí na třídu v mateřských školách a máme cíl snížit i počty dětí na základkách. Putinova válka a s ní související válečná migrace však naše plány změnila. Dobře víme, že ve městě je potřeba postavit novou školu, což se mělo stát v příštích 3 letech. Jenže nová škola měla saturovat stávající potřeby. Nikdo ještě před několika týdny nepočítal s tím, že se v MB a okolí objeví 800 nových dětí do 18 let, o které se musíme postarat. Myslím, že první fázi jsme jako radnice zvládli perfektně. Drtivá většina příchozích dětí, a rovněž část dospělých, prochází intenzivními kurzy českého jazyka. Má to několik efektů. Dáváme těm lidem smysluplnou náplň trávení jejich času. Znalost jazyka jim pomůže lépe se začlenit a mít pocit rovnocennosti a lepšího uplatnění v naší společnosti. Ten, kdo mluví a chápe v našem jazyce, se také jen tak lehce nestane obětí podvodníků, kteří se už postupně začínají kolem ukrajinců vynořovat. Náš projekt intenzivní jazykové přípravy pomáhá nejen běžencům, ale hlavně učitelům a žákům. Když občas do třídy přijde dítě, které nerozumí tomu, co se říká, lze to zvládnout. Pokud by do každé třídy přišlo osm až deset dětí s tímto handicapem, byla by to katastrofa. Pro všechny. Ukrajinci by se cítili vyčleněni, protože učitelům nebudou rozumět. Jazykově ani obsahově. Učitelé budou muset maximum energie věnovat novým žákům, s nimiž nebude jednoduchá komunikace. Logicky tak trochu ošidí žáky stávající. A jaké budou vztahy mezi dětmi? Určitě různé. Někdy přátelské, jindy složité. Lze očekávat i více agrese. Stačí si přečíst facebook a vidíme postupně narůstající zlobu lidí, kteří drahý benzín či elektřinu nesmyslně svádějí na Ukrajince. To všechno přenesou děti do škol. Úkolem politiků je konfliktům předcházet a hledat nejlepší možná řešení. První krok jsme formou stále běžící intenzivní jazykové přípravy zvládli. Ale teď je potřeba najít optimální řešení pro první září, kdy již i děti běženců musí nastoupit povinnou školní docházku. Naše řešení bude určitě řadou lidskoprávních aktivistů a příznivců inkluze hlasitě odsuzováno. Ale my si myslíme, že je v zájmu všech. Pracujeme na tom, abychom k prvnímu září vytvořili třídy přímo pro Ukrajince v samostatném objektu. Neznamená to, že nikdo z těch, kteří přišli do MB, nebude v běžné třídě základní školy. Již nyní jsou a postupně budou jednotlivci zařazováni. Jsou to ale ti, kterým jde jazyk i učení velmi dobře a nebudou tak svojí přítomností jakkoliv třídu brzdit. Naopak, budou jejím pozitivním oživením a pomohou prorazit cestu svým následovníkům. Jak jsem psal ale na začátku, nemyslím si, že je v zájmu kohokoliv nacpat třídy škol až na samou hranu jejich kapacity. Administrativní i prostorové. Nikdo z nás neví, jak válka dlouho potrvá a klidně se může stát, že za několik týdnů se větší část běženců bude vracet domů. My jim do té doby poskytneme veškerou péči a pomoc, v tomto případě vzdělání. Jejich samostatné třídy budou moci k českým učitelům přiřazovat ukrajinsky mluvící asistenty. Nikdo nepřijde o možnost na sobě pracovat a připravovat se na budoucí život, ať už to bude tady v Čechách nebo zpět na Ukrajině. Pro všechny máme rovný a stejně dobrý přístup. Jen pokud nechceme kvůli ruské agresi prohlubovat mezilidské konflikty a snižovat laťku úrovně mladoboleslavských škol, vidíme tento způsob řešení jako nejlepší možný z těch špatných. Ona se totiž jiná než špatná řešení ani nenabízejí..